Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Oude stam Vandalen - Voorouders en oorsprong

DNA-test bestellen

Waar is de oorsprong van de Vandalen?

De Vandalen komen uit het noorden van Jutland, dus ze zijn een Germaans volk. Ze vestigden zich vervolgens in de monding van de rivieren de Oder en de Vistula en trokken verder naar Silezië. Voor de rest is hun oorsprong niet helemaal duidelijk. Vandaag de dag worden pogingen ondernomen om de processen die tot de vorming van etnische groepen hebben geleid te begrijpen en deze niet alleen afhankelijk te maken van migrerende volkeren. Tacitus, Plinius en Ptolemaeus noemen de Vandiliers in de Vistula als een groep volken, maar definiëren ze anders. Net als bij de Guton-Goten wordt er een continuïteit van namen opgemerkt, maar er zijn geen uitspraken over hun achtergrond.

Wat is de geschiedenis van de Vandalen?

Rond 400 n.Chr. vonden er grote omwentelingen en migraties plaats ten noorden van de beneden- en midden-Donau, waarschijnlijk als gevolg van de invasie van de Hunnen. De Alans, een Scythisch-Sarmatische stamvereniging, de Suebi en, daarnet, de Vandalen, trokken samen op naar Gallië.
Sinds de 1ste eeuw na Christus probeerden de Romeinen soldaten te rekruteren met federale verdragen. Door de handel in industriële en luxegoederen wilde men buiten de grenzen van het rijk hegemonie bereiken, meestal met vreedzame middelen. Het Imperium Romanum was economisch en politiek stabiel met een enorm trekkend effect op "barbaarse" samenlevingen. Langzaam kwamen gespecialiseerde krijgers, sociale verschillen en interne conflicten naar voren. Stammen vielen uiteen en andere eenheden zoals vandalen en Suebi verschenen. Niet het ontsnappen aan de honger en de kou zorgde ervoor dat oude identiteiten verdwenen en nieuwe ontstonden, maar het vertrek naar verschillende mogelijkheden in het mediterrane stadslandschap.
Aan het begin van de 5e eeuw trokken de Vandalen verder naar het westen, staken de Rijn bij Mainz over op 31.12.406, plunderden samen met Alans en Suebi drie jaar lang Gallië, voordat ze samen met hen Spanje binnenvielen. In 429 vertrokken de Hasidische vandalen naar Afrika met de overblijfselen van de verslagen Silingen en Alans, met in totaal 80.000 mensen, die plaats maakten voor de Romeinen, Visigoten en Suebi. Onder hun koning Geiserich van Spanje stichtten ze een rijk rond Carthago, dat ze in 439 veroverden. De Vandalenvloot versloeg de Romeinse vloot, regeerde over de Middellandse Zee en plunderde de kustgebieden. De Arische koningen van de Vandalen onderdrukten de katholieke kerk. Onder de opvolgers van Geiserich is de macht van de Vandalen afgenomen. Hun laatste koning Gelimer gaf zich over in het voorjaar van 534.
De Vandalen werden rond 350 Ariaanse christenen. Er is weinig bekend over de economie, de maatschappij en de cultuur van de Vandalen voor het begin van de grote migratie. De Prezowesk-cultuur, die in het huidige Polen overleeft, wordt vooral geassocieerd met de Vandalen. In Gallië en Spanje zijn er echter geen archeologische vondsten die wijzen op vandalen.
In Noord-Afrika hebben de vandalen de elite van Romeins Afrika vervangen en geprofiteerd van de rijkdom van het land. De Vandalen lijken een Romeinse levensstijl te hebben gecultiveerd in Afrika. Dit kan worden bewezen door kunst en architectuur, maar ook door geschreven bronnen. De Vandalische heren integreerden zich in de economie van de laat-oude mediterrane wereld. De cultuur van de oudheid werd ook gecultiveerd. Ook vandaag de dag is er nog een discussie over het Wandalisme bij het slaan van munten.

Andere inheemse volkeren van iGENEA

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken alle inheemse volkeren

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%