Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
Persoonlijk advies

Wij staan altijd voor u klaar! Neem contact met ons op via e-mail of Whatsapp.

Als u wilt dat wij u terugbellen, vul dan uw telefoonnummer in en hoe u te bereiken bent. Wij bellen u graag voor een persoonlijk gesprek.

info@igenea.com WhatsApp

Wat zijn haplogroepen?

Van haplotype naar haplogroep

Haplogroepen kunnen zich voorstellen als grote takken van de Homo Sapiens stamboom. Iedere haplogroup groep groeperen mensen met een gelijkaardig genetisch profiel en die een gemeenschappelijke voorouder delen.

Een haplogroep van het Y-chromosoom bestaat uit mannen die een gemeenschappelijke voorouder hebben in een zuiver vaderlijke lijn. Het Y-chromosoom wordt altijd van vader op zoon doorgegeven.

Een haplogroep van mtDNA bestaat uit mannen en vrouwen die een gemeenschappelijke voorouder hebben in een zuiver moederlijke lijn. De mtDNA wordt altijd doorgegeven van de moeder aan haar kinderen.

Deze haplogroep takken laten zien hoe bevolkingsgroepen zich op aarde hebben verplaatst. Haplogroepen definiëren ook een geografisch gebied. Oudere haplogroepen zijn groter en wijder verspreid, en veel jongere subgroepen zijn van hen afstammen.

Om de haplogroup te bepalen, worden de SNP's geanalyseerd. SNP's (Single Nucleotide Polymorphism) zijn variaties van enkelvoudige basenparen in een DNA-streng. Ongeveer 90% van alle genetische varianten zijn gebaseerd op SNPs. Hun wetenschappelijke betekenis ligt in hun frequente voorkomen en grote variabiliteit. Ze zijn ook zeer snel en gemakkelijk te identificeren. SNP tests zijn beschikbaar voor mtDNA en Y-chromosomen. Deze tests kunnen worden gebruikt om te bevestigen dat een persoon tot een haplogroep behoort. Haplogroepen spelen nog geen belangrijke rol vanuit genealogisch oogpunt (recent verleden tot 1000 jaar), maar zijn wel belangrijk vanuit antropologisch en historisch oogpunt (oudheid en vroeg verleden). Dit type analyse laat ons toe om de vertakking van haplogroepen en subgroepen sinds onze Afrikaanse oorsprong op te sporen en om interessante feiten te ontdekken over de migratiebewegingen van onze vroege voorouders. SNP's van het Y-chromosoom dragen altijd een letter en een nummer als identificatie. De letters definiëren het laboratorium dat deze SNP ontdekte, het nummer van de bestelling.

br> Er is een tweede methode om de haplogroep van het Y-chromosoom te bepalen: Dankzij de studie en het algoritme van With Athey kan de belangrijkste haplogroep ook worden onderzocht door DYS-markers door de allelen te vergelijken. Hoewel deze methode in 99% van de gevallen correct is, is een SNP analyse vereist voor een 100% bepaling. iGENEA garandeert de correcte bepaling van de belangrijkste haplogroep. In onzekere gevallen wordt een gratis SNP analyse uitgevoerd om met absolute zekerheid de belangrijkste haplogroep te bepalen.

Adam van het Y-chromosoom

Deze man is niet de voorvader van alle mensen, maar hij is de historisch laatste man die verwant is aan alle mensen die op een bepaalde tijd leven door een ononderbroken lijn van uitsluitend mannelijke afstammelingen. Volgens de huidige schattingen leefde deze man ongeveer 60.000 tot 90.000 jaar geleden in Afrika. Deze man bleef zijn Y-chromosoom erven, maar in de loop van de generaties werden er steeds meer mutaties aan toegevoegd, waardoor het profiel steeds meer veranderde. Zo zijn de haplogroepen tot stand gekomen, altijd beginnend met één enkele voorouder, de eerste man die deze mutatie bij zich droeg. Na verloop van tijd wordt de genetische stamboom groter en complexer. Er zijn altijd nieuwe SNP's die nieuwe subgroepen definiëren.

De mitochondriale Eva. De mitochondriale Eva

De mitochondriale Eva is de vrouw van wie het mitochondriaal DNA (mtDNA) van alle mensen van vandaag de dag afkomstig is. Analoog aan de Adam van het Y-chromosoom is zij als het ware de oermoeder van alle mensen in het zuiver moederlijke geslacht. Ze woonde ongeveer 175.000 jaar geleden ook in Afrika. Van deze mitochondriale Eva komen tal van oermoeders die aan het begin van een haplogroep staan en zo de eerste vrouw vertegenwoordigen die deze mutatie droeg.

Persberichten over de analyses van iGENEA's herkomstanalyse

Oude stammen geeft mensen uit de oudheid aan die zichzelf niet alleen definiëren door middel van hun eigen taal, cultuur en geschiedenis, maar ook hun eigen DNA-profielen hebben. In een iGENEA herkomstanalyse worden uw oorspronkelijke mensen bepaald met behulp van uw haplogroep en uw genetisch profiel. Het resultaat heeft ruwweg betrekking op de periode tussen 900 voor Christus en 900 na Christus.

Joden Wikinger Kelten Germanen Basken alle inheemse volkeren

Dit is hoe de DNA-oorspronganalyse werkt

Eén salivamonster is voldoende om uw DNA te verkrijgen. De Steekproefcollectie is eenvoudig en pijnloos en kan thuis worden uitgevoerd. Gebruik de meegeleverde enveloppe om de monsters op te sturen.

Testkit bestellen
Testkit
monsters nemen

zeer eenvoudig en pijnloos thuis

Sturen van monsters

met de bijgevoegde enveloppe

uitkomst

online na ca. 6-8 weken

Analyse van je oorsprong
-10%