Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Persoonlijk advies

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

Het Walsh Achternaam project

Beschrijving van de:

WALSH, WALSHE, WALSHE, WALSCH, WALSHE, WALSCH en alle andere redelijke spellingsvarianten zijn welkom om zich bij het project aan te sluiten. Alleen mannetjes hebben Y-chromosomen, dus alleen mannelijke WALSH/enz. kunnen deelnemen. Als u een vrouw bent, kunt u een mannelijk WALSH/enz. familielid een monster voor uw lijn laten inzenden. Om op een zinvolle manier deel te nemen, moeten de testees hun directe mannelijke afstamming delen met de vroegst bekende WALSH/enz., als een stamboom (met uitzondering van levende personen).

leden:

86

Verdere namen in het project

Kate, Kates, Keatts, le Waleys, Walch, Walensis, Walsch, Walsh, Walshe, Welch, Welsh

Word lid van het Walsh achternaam project

Als u zich wilt aansluiten bij het Walsh achternaam project, dan is het volgende van toepassing Bestel hier de gewenste test.

Bestel mijn oorspronganalyse
van EUR 169